חיפוש לפי סוג רכב:
יצרן:
דגם:
חיפוש לפי טווח מחירים:
תשלום חודשי:
18989488
מחיר מחירון:

מסמכים נדרשים לאישור מימון

חברה בע"מעוסק מורשה/ שותפות בעל חברהלקוח שכיר/פרטי
1.      תדפיס חשבון בנק – שלושה חודשים אחרונים1.      צילום תעודת זהות +ספח1.      צילום תעודת זהות +ספח
2.      דוחות מע"מ – שישה אחרונים2.      תדפיס חשבון בנק – שישה חודשים אחרונים (פרטי+עסקי)2.      תלושי שכר – שישה חודשים אחרונים
3.      מאזן שנתי מבוקר 20173.      דוחות מע"מ – ארבעה אחרונים3.      תדפיס חשבון בנק – שישה חודשים אחרונים
4.      מאזן בוחן 20184.      דוח רווח והפסד לשנת  2017+20184.      דף ריכוז יתרות בחשבון
5.      תעודת רשם החברות5.      דף ריכוז יתרות בחשבון 
6.      העתק ת"ז מורשה חתימה6.      בעל חברה  בע"מ יצרף מאזן מבוקר אחרון של חברתו . 
7.      פרוטוקול מורשה החתימה בחברה  
8.      תקנון / תזכיר חברה  
9.      דף ריכוז יתרות בחשבון  
10.  צילום חותמת חברה על דף לוגו של החברה.  

מאמרים נוספים שאולי יעניינו אותך

או התקשרו:
8568*

שלום!

תן לנו להתאים עבורך את המסלול הנכון: